2         0
0         0
1         0
2         0
1         0
3         0
1         0
2         0
Blloko këtë përdorues?

Je i sigurt që dëshiron ta bllokosh këtë përdorues? Ata nuk do të jenë në gjendje të shohin profilin tuaj, postimet ose historinë.

Hiq Bllokun këtij përdoruesi?

Je i sigurt që dëshiron ta zhbllokosh këtë përdorues? Ata tani do të jenë në gjendje t'ju ndjekin ose të ju shohin postimet tuaja