1- Kushtet e përdorimit për Postime/Fotografi/Video

1. Poste me përmbajtje abuzuese janë rreptësisht të ndaluara në KosovaBlog.com
2. Poste me përmbajtje seksuale janë rreptësisht të ndaluara në KosovaBlog.com
3. Poste me përmbajtje ofenduese janë rreptësisht të ndaluara në KosovaBlog.com

2- Kushtet e përdorimit për Komente/Biseda/Chat

1. Bisedat/Komentet me përmbajtje kërcënuese janë rreptësisht të ndaluara në KosovaBlog.com
2. Bisedat/Komentet me përmbajtje ofenduese janë të ndaluara në KosovaBlog.com
3. Bisedat/Komentet që kanë të bëjnë me urrejtje dhe nxitjeve të saj janë të ndaluara në KosovaBlog.com

3- Kushtet e përdorimit për të drejtën Autoriale

1. Para se të postoni Foto/Video sigurohuni që ta keni të drejtën autoriale për të postuar.
2. KosovaBlog.com nuk mban asnjë përgjegjësi për palët e (3) treta , rreth të drejtës autoriale.
3. Për qdo ankesë dhe raport për të drejtën autoriale ju duhet të na kontaktoni në [email protected]


KosovaBlog.com mban të drejtën që këto rregulla të lartëcekura ti ndryshoj në qdo moment pa asnjë lajmërim.